Vägförvaltare att hyra

Stockholms län, Uppsala län och Södermanlands län (SUS)

Har vägsamfällighetsföreningen problem att få ihop en styrelse kan vägförvaltare anlitas. Med vägförvaltare menas när hela styrelsearbetet, eller stor del av arbetet övertas av en person – i vårt fall en utomstående konsult som specialiserat sig på vägföreningsfrågor. En vägförvaltare behöver inte vara medlem i föreningen utan sköter beslutad verksamhet enligt upprättat avtal fram till respektive stämma.

Hur går det till ?

(i stora drag)

Ansvaret formuleras och delegeras vid respektive årsstämma. Alternativt utförs konsultinsatsen på uppdrag av styrelsen. Jobbet innebär uppgifter inom exempelvis vägteknik, föreningsadministration, utredningar, upphandling eller hyra av ordförande vid stämman. För att tillhandahålla detta finns programvara för administration, medlemsutskick, mm.

Juridiska aspekter

Tjänsten är utformad i enlighet med riktlinjer från REV och finns också med på REVs lista över vägförvaltare. Medlemmar i REV kan logga in på www.revriks.se för att läsa vad REV skriver om vägförvaltare. Sök på vägförvaltare och du får upp informationshäftet Vägförvaltare. Juridiska aspekter på tjänsten är analyserade tillsammans med Optimus Advokatbyrå.

» REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)
» Optimus Advokatbyrå

Utbildning, kompetens och erfarenhet inom vägförvaltning:

  • Ordförande Hall-Kungsdalens Samfällighetsförening (HKS) sedan juni 2011
  • REVs kurser för utbildning av styrelseledamöter
  • Flera års erfarenhet av att arbeta som bland annat syssloman och extern ordförande i olika vägsamfällighetsföreningar
  • Förhandling och avtalsutformning med bland annat Svevia
  • Lantmäteriförrättningar
  • Vägrenoveringsprojekt

Pressklipp

Läs artikel Utmaningar för framtidens föreningsliv i Bulletinen nr 3 2020, en medlemstidning för Riksförbundet Enskilda Vägar, där Mats Olsson intervjuas.

Öppna artikeln (PDF-fil)

Kontakt

Mats Olsson
Telefon: 0708 670 570
E-mail: mats@vagforvaltare.se

Företagsuppgifter
Zappiens Intelligence AB
Sågverksvägen 31, 152 57 Södertälje
Organisationsnummer: 556718-0327